Gmina Wapno
Powróć do: Dla Mieszkańców

Sołectwa

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa

Aleksandrowo

Graboszewo

Komasin

Podolin

Rusiec

Srebrna Góra

Stołężyn

Wapno

Wapno Płd.

Wapno Pn.

Stołężyn Osada

Daria Wlizło

Andrzej Nowakowski

Zofia Komasa

Mariola Frasz

Dariusz Nitka

Janusz Antkowiak

Wioleta Szalaty

Mariusz Łasut

Juliusz Łokietek

Leszek Baczyński

Andrzej Szymanik