Gmina Wapno

Co to jest bon energetyczny i komu przysługuje?

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. To świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w 2023 r. nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ma częściowo zrekompensować rosnące koszty utrzymania.

Ile pieniędzy będzie z bonu energetycznego? Ile wyniesie dopłata?
Ustawa przewiduje:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), stawka będzie podwójna:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa – 600 zł;
2) dla gospodarstwa złożonego z 2 do 3 osób – 800 zł;
3) 4 do 5 osób – 1000 zł;
4) co najmniej 6 osób – 1200 zł. 

Kiedy złożyć wniosek o bon energetyczny? Kiedy ruszą wypłaty?
• Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

• Na ich rozpatrzenie urzędy będą mieć 60 dni.

• Wypłata pieniędzy planowana jest na ten rok oraz na początek 2025 r. - zależnie od terminu rozpatrzenia wniosku.

Bon energetyczny – jak wypełnić i wysłać wniosek na 2024 r.? Co trzeba załączyć?
Wniosek o przyznanie i wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. 

Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wapnie w biurze nr 2.

Wniosek papierowy: musi mieć odręczny podpis i być złożony osobiście lub wysłany w placówce pocztowej Poczty Polskiej lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium UE.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej: opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wzoru jeszcze nie opublikowano.
Niezależnie od formy złożenia, wniosek o wypłatę bonu energetycznego musi zawierać:
1) dane wnioskodawcy:

• imię (imiona) i nazwisko,

• adres miejsca zamieszkania lub pobytu,

• numer PESEL, jeżeli został nadany,

• serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL,

• obywatelstwo,

•  adres e-mail oraz nr telefonu, jeżeli osoba składająca wniosek wyraża na to zgodę,

2) dane dotyczące dochodów wnioskodawcy;
3) informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego, jeżeli jest  zasilane energią elektryczną
4) numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek;
5) informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy;
6) dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w gospodarstwa wieloosobowego;
7) oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności