Gmina Wapno

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola działającego na terenie Gminy Wapno

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01-27.03.2024

13-17.05.2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

3-10.04.2024

20-22.05.2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2024

24.05.2024

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 19.04.2024

do 31.05. 2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2024

05.06.2024

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

L.p.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

Dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

50

2.

Dzieci, których oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (5 godzin + 3 godziny)

40

3.

Dzieci, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (5 godzin + 3 godziny)

30

4.

Dzieci, których oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu w wymiarze
5 godzin

20

5.

Dzieci, których jeden rodzic (prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu w wymiarze
5 godzin

10

6.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację
w przedszkolu pierwszego wyboru (w przedszkolu, do którego ubiega się dziecko)

5

 

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: odt, 26.61 kB
Oświadczenie
Format: doc, 33 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności