Gmina Wapno

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w ww. programie.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) 

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.  

 

W związku z krótkim terminem ubiegania się o środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 

wnioski przyjmowane są do 13 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wapnie ul. Solna 5C, 62-120  Wapno

 


Informacje na temat uczestnictwa w Programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie pod numerem telefonu 791-374-804 lub 67 2687 303, a szczegóły dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Niepełnosprawności (niepelnosprawni.gov.pl) pn. https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia
Format: pdf, 89.4 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności