Gmina Wapno

Zbiórka azbestu

        Gmina Wapno informuje mieszkańców, iż prowadzony jest nabór wniosków na bezpłatny odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

        Nabór wniosków prowadzony jest do 10 października 2023 r. liczy się kolejność złożonych wniosków do wyczerpania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

        Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 6. 

powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności