Powróć do: Dla Mieszkańców

Władze gminy

Wójt Gminy Wapno - Maciej Kędzierski

Sekretarz Gminy Wapno - Marika Kosmowska

Skarbnik Gminy Wapno - Monika Dobroniecka