Gmina Wapno
Powróć do: Pozostałe informacje

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Wapno realizuje przedsięwzięcie drogowe pod nazwą " Remont drogi gminnej nr 209016P Aleksandrowo-Srebrna Góra dz. nr 29" w kwocie 236 223,07 złotych.

Zadanie współfinansowane jest ze środków  "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

1. Środki własne Gminy Wapno : 70 866,93 zł

2. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 165 356,14 zł


Dzięki wsparciu z RFRD możliwe będzie przeprowadzenie remontu kapitalnego 940 metrowego odcinka drogi.

Zakres robót remontowych składać się będzie z wykonania nowej nawierzchni z mieszanki asfaltowej AC11S o gr. 5cm, oraz wykonanie poszerzenia drogi z kruszywa łamanego szerokości 0,75m na odcinku 940mb.

GMINA_WAPNO_-_PŁYTA_DIBOND_1200x1800_mm_-_krzywe